Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z prawdziwą dumą informujemy, że Weronika Kozłowska z klasy 3a przeszła do zawodów centralnych LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jako laureatka drugiego miejsca zawodów okręgowych.

Z kolei miejsca: 4, 5 i 6 zajęli uczniowie z naszego liceum: Mateusz Fedeńczuk (2h), Krystian Olszewski i Mateusz Anikiej (obaj z 3a). Niestety, te lokaty już nie są promowane awansem.
Gratulujemy olimpijczykom oraz ich nauczycielowi, prof. Markowi Dawidziukowi.