Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W ubiegłym tygodniu odbył się pierwszy raz w wersji online etap centralny Olimpiady Wynalazczości blok B. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu historii i zasad działania wynalazków oraz prawa patentowego. Tytuł finalisty etapu centralnego zdobył Jakub Bartoszuk z klasy 3b1.

Był to pierwszy start Kuby w OW. Ciężka praca i determinacja dały świetny rezultat: Kuba jako jedna z trzech osób w okręgu podlaskim został finalistą OW. Więcej informacji na www.pzswir.pl