Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Po raz kolejny w naszej szkole w dniach 27 września -1 października 2021 roku odbywają się olimpijskie warsztaty chemiczne, w których bierze udział 15 uczniów z I LO z klas 1α, 2m1, 2m2, 2m3, 3m1, 3m1* i 3m2*. Na zajęciach najpierw omawiane są zagadnienia teoretyczne dotyczące krystalografii, elektrochemii oraz chemii organicznej, a następnie uczniowie rozwiązują zadania.

Warsztaty prowadzą absolwenci I LO: Magda Mucha (finalistka Olimpiady Chemicznej) i Krzysztof Łuszczyński (podwójny laureat i finalista Olimpiady Chemicznej) oraz nasz uczeń Piotr Arski (finalista Olimpiady Chemicznej).

Warsztaty zorganizowała Pani prof. Izabela Dobrzyńska.

warsztaty3warsztaty6warsztaty7warsztaty9