Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

reprezentanci Podlasia

 

 

W dniach 27-29 maja 2022 r. przeprowadzone zostały ogólnopolskie finały  Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B w Ostrowcu Świętokrzyskim

W konkursie brało udział z okręgu podlaskiego troje uczniów, w tym Zuzanna Szałaj z klasy 1Ω, oraz Bartłomiej Jankowski absolwent klasy 3c*. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Paweł Andryszak, zaś w wyjeździe wziął udział Pan prof. Andrzej Zejdler.

Tytuł finalisty olimpiady uzyskał Bartłomiej Jankowski, zaś Zuzanna Szałaj uzyskała tytuł finalisty okręgowego.

Serdecznie gratulujemy.