Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

Terminarz olimpiady:

  • · 7 września 2022 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej: http://www.diament.agh.edu.pl/
  • · 15 września 2022 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotu Geografia z elementami geologii
  • · 19 października 2022 r. godz. 21.00 – ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z geografii z elementami geologii
  • · 19 października 2022 r. godz. 21.00 – zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów oraz zamknięcie systemu e-Diament
  • · 23 grudnia 2022 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap – Olimpiada w szkołach:

· 28 stycznia 2023 r. – egzamin z przedmiotu: geografia z elementami geologii

III etap – Olimpiada w AGH:

· 25 marca 2023 r. – egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii

Wszystkie chętne osoby zachęcam do udziału i zapraszamy do zgłoszenia u pani prof. Iwony Zedlewskiej