Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 
Dostępna jest już I seria pierwszego etapu 74. Olimpiady Matematycznej. Olimpiady Matematycznej! Zachęcamy do zapoznania się z TREŚCIAMI i rozwiązywania. Pierwszy stopień składa się z trzech serii zadań. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia.  
Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego OM w tym roku zadania pierwszego etapu będą publikowane w trzech grupach po cztery zadania. Należy je przesyłać do komitetów okręgowych w następujących terminach,:  
 • · Zawody 1 stopnia:  
  • o pierwsza seria: 1.09 - 17.10.2022,  
  • o druga seria: 30.09 - 7.11.2022,  
  • o trzecia seria: 28.10 - 30.11.2022.  
 • · Zawody 2 stopnia: 10 - 11.02.2023  
 • · Zawody 3 stopnia: 28.03 - 1.04.2023  
  • o przyjazd: 28.03.2023,  
  • o zawody: 29 - 30.03.2023,  
  • o ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie: 1.04.2023.  
Zawody I stopnia 74 Olimpiady Matematycznej będą podzielone na trzy serie, po cztery zadania w każdej z nich. Serie będą publikowane sukcesywnie, zgodnie z datami zamieszczonymi w terminarzu.  
Aby wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej należy:  
 • 1. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Olimpiady,
 • 2. unikalny numer uczestnika, uzyskany po zalogowaniu w systemie, nanieść na każde z wysyłanych rozwiązań,  
 • 3. rozwiązania zadań, podpisane zgodnie z instrukcją w pliku z ich treściami, przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego terytorialnie dla szkoły; Uczestnicy z zagranicy przesyłają prace do komitetu okręgowego w Warszawie. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań.  
 • 4. do rozwiązań zadań I etapu obowiązkowozałączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
 • · formularz zgody dla osób nieletnich do pobrania:  
 • · formularz zgody dla osób pełnoletnich do pobrania:
Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.  
Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.