Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim. Jej celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w odpowiednich kontekstach. Olimpiada w dużym stopniu koncentruje się także na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu.

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia, w tym roku szkolnym brzmi ono: „Między filmem dokumentalnym a fabułą ”.

Zgłoszenia na edycję 2022/2023 8 listopada 2022 r. do p. Anety Kaliściak w bibliotece ILO.

Harmonogram Olimpiady:

21.11.2022 – I Etap Olimpiady – test online organizowany w szkołach

09.01.2023 – II Etap Olimpiady – ostateczny termin wpłynięcia zadania projektowego, wykonywanego przez uczestników w domu

13.01.2023 – II Etap Olimpiady  – test online w Komitetach Okręgowych

23-24.03.2023 – III Etap Olimpiady (online) – napisanie pracy pisemnej, odpowiedź na pytania komisji konkursowej,

1.04.2023 (sobota)   – wywiady z Gośćmi Specjalnymi – przeprowadzenie wywiadu z gościem specjalnym oraz jego redakcja

Więcej informacji: https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------