Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie zdobyli tytuły LAUREATA Olimpiady O Diamentowy Indeks AHG w następujących dziedzinach:

CHEMIA: Natalia Łukasiewicz (4m1) - laureatka i  Krystian Czołpiński (4m2) - laureat
FIZYKA: Selim Mucharski
 (4b) - laureat
INFORMATYKA: Magdalena Chorębiewska (4b) laureatka 

MATEMATYKA: Magdalena Chorębiewska (4b) laureatkaAleksander Mielnikau (3c) - laureat

Ponadto FINALISTAMI olimpiady zostali:  Bartosz Dąbrowski i Aleksander Mielnikau (fizyka) oraz Paulina Kulesza (matematyka). 

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom naukowym: nauczycielce chemii - Pani prof. Anecie Wilczewskiej, nauczycielom fizyki - Panu prof. Pawłowi Andryszakowi i Panu prof. Kamilowi Kokoszkiewiczowi, nauczycielom informatyki - Pani prof. Iwonie Bujnowskiej i Panu prof. Ireneuszowi Bujnowskiemu oraz nauczycielce matematyki: Pani prof. Sylwii Naumczuk.

 
Więcej informacji o olimpiadzie na stronie organizatora https://www.diament.agh.edu.pl/

Gratulujemy.