Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Z ogromną radością informujemy, że nasi uczniowie: Lena Szuluk (4m1), Mateusz Polakowski (4m1) i Krystian Czołpiński (4m2) zostali laureatami Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju, natomiast Katarzyna Kusznier (4m1) uzyskała tytuł finalisty tej olimpiady. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Aneta Wilczewska.

Uczniowie otrzymają 100% jako wynik z chemii w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, dodatkowo laureaci otrzymują najwyższy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunkach, gdzie brana jest pod uwagę chemia (w tym na studiach lekarskich), tym samym zyskują pewność dostania się na wybrany kierunek na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

przed eksperymentemeksperyment