Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Natalia Pogorzelska (2a) zajęła 1. miejsce, zaś Jakub Grzybowski z tej samej klasy zdobył wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki Europejskiej, organizowanym przez V LO w Białymstoku. Współtwórcą ich sukcesu jest akompaniator Serafin Skowroński 2b1.

Młodzież została szczególnie pochwalona za współtworzenie wykonań wokalno - instrumentalnych. Jakub zaśpiewał w języku niemieckim, a Natalia po francusku. Wokaliści przygotowywali się pod kierunkiem  p. Krystyny Kummer, p. Mirosławy Zajko i p. Anety Kaliściak.

Serdecznie gratulujemy.
N.Pogorzelska S.SkowrońskiS.Skowroński J.Grzybowski N.Pogorzelska