Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Izabela Anna Wyszyńska 2m3 zdobyła 3. miejsce podczas IV Festiwalu Piosenek Agnieszki Osieckiej, który odbył się w Białymstoku dniach 4 - 6 marca 2020 r. Wyróżnienie otrzymał akompaniujący min. Izie Serafin Skowroński (2b1), który zachwycił jury umiejętnościami pianistycznymi.
Iza i Serafin wystąpili podczas koncertu galowego.
Na Festiwalu wystąpiły także Anna Maria Wrona 3d oraz Gabriela Stypułkowska z akompaniującą jej Mają Dąbrowską, obie z 1m1. Gabriela i Izabela brały także udział w towarzyszących Festiwalowi warsztatach.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.   
 
M.Dąbrowska G.StypułkowskaS.Skowroński A.M.Wronawyróżnieninagrodzone