Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 
Jury miejskich eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego postanowiło w kategorii poezji śpiewanej nagrodzić i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Alicję Gudowską (2m2), współpracującą z akompaniatorem Serafinem Skowrońskim (3b1) oraz wyróżnić Annę Marię Wronę (absolwentkę) i Natalię Nosorowską (3c).
W kategorii recytatorów młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przyznano I nagrodę i kwalifikację do eliminacji wojewódzkich Aleksandrze Deroń (3m1) oraz III nagrodę i kwalifikację do eliminacji wojewódzkich Aleksandrze Maj (absolwentce).
 
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się również po zawodach powiatowych w swojej rodzinnej miejscowości Izabela Anna Wyszyńska (3m3), która startuje w kategorii recytacji poezji śpiewanej, a towarzyszy jej akompaniatorka Maja Dąbrowska (2m1).
 
Podczas eliminacji 13 września 2020 r. ILO reprezentowały także: Julia Żukowska (2c), Julia Więcławska (2a*), Gabriela Stypułkowska (2m1), Klaudia Sosna (2m2) oraz Weronika Blank (absolwentka). W eliminacjach brała również udział Weronika Piśmienna z IV LO - członkini Grupy Teatralnej "Na skraju".
Recytatorów z I LO przygotowuje p. Aneta Kaliściak.
Serdecznie gratulujemy.