Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Aleksandra Deroń (3m1) zajęła 2. miejsce w kategorii młodzieżowej finału turnieju recytatorskiego 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  W finale turnieju reprezentowała I LO także nasza absolwentka Aleksandra Maj. Instruktorem recytacji w I LO jest p. Aneta Kaliściak. Serdecznie gratulujemy.
Impreza odbywająca się od 9 do 11 października w Ostrołęckim Centrum Kultury przyciągnęła najlepszych recytatorów z całej Polski. Już samo znalezienie się w gronie 25 recytatorów kategorii młodzieżowej wyłonionych przez kilkustopniowe eliminacje: szkolne, miejskie, powiatowe oraz wojewódzkie jest zaszczytem. 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz instytucje, w których odbywają się finały turnieju. Wieloletnia tradycja jak i formuła stawiają "OKR" w czołówce najbardziej prestiżowych festiwali z kręgu kultury żywego słowa w kraju.
 
Ola Deroń: 27:00
Ola Maj: 5:30:00