Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 
Julia Więcławska (2a*) była jedyną reprezentantką województwa podlaskiego w kategorii młodzieżowej finału turnieju recytatorskiego 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Impreza odbywająca się od 23 do 26 czerwca w Ostrołęckim Centrum Kultury przyciągnęła najlepszych recytatorów z całej Polski. Już samo znalezienie się w gronie 30 recytatorów kategorii młodzieżowej wyłonionych przez kilkustopniowe eliminacje: szkolne, miejskie, powiatowe oraz wojewódzkie było nie lada osiągnięciem. Poza uczestnictwem w konkursie recytatorzy brali udział w warsztatach oraz indywidualnych konsultacjach z jurorami.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz instytucje, w których odbywają się finały turnieju. Wieloletnia tradycja jak i formuła stawiają OKR w czołówce najbardziej prestiżowych festiwali z kręgu kultury żywego słowa w kraju. Instruktorem recytatorki jest Pani prof. Aneta Kaliściak.