Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

20 września 2021 r. podczas sesji Rady Miasta Białystok wręczone zostały Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych. Pani Aneta Ewa Kaliściak - nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym - otrzymała nagrodę za działanie przeciw poczuciu osamotnienia i depresji poprzez aktywizowanie młodzieży artystycznie w czasie pracy zdalnej w roku szkolnym 2020-2021. WIĘCEJ O UROCZYSTOŚCI

 
Serdecznie gratulujemy.