Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

20 marca 2022 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji odbyło się w NIE TEATRZE spotkanie literackie, organizowane przez społeczność "Fundamenty".  Udział wzięli: Maja Dąbrowska (3m1), akompaniująca na fortepianie studentkom Akademii Teatralnej, oraz Gabriela Stypułkowska (3m1), która czytała wiersze młodych poetów, między innymi Michała Dzierżka (2m1).

Swoją obecność zaznaczyli także absolwenci: koncert prowadził nasz absolwent Piotr Kadysz, a fotografowała Anna Dakowicz.

Maja Dąbrowska