Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

22 - 25 kwietnia 2022 r. Gabriela Stypułkowska i Julia Jermałowska z klasy 3m1, laureatka i finalistka VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, wraz z Panią prof. Anetą Kaliściak uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do „Miejsca Przestrogi i  Pamięci Ravensbrück” w Niemczech.

Oprócz całodziennego poznawania historii dawnego obozu koncentracyjnego, nad którym góruje wzruszający pomnik "Niosąca", odwiedzono też Berlin, a w nim miejsca związane z najnowszą historią: miedzy innymi muzeum "Topografia terroru", gdzie można obejrzeć fundamenty centrali hitlerowskiej tajnej policji oraz zachowane resztki muru berlińskiego, a także niezwykły Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.

Ściana PamięciPomnik Pomordowanych Żydów Europy 1Pomnik Pomordowanych Żydów Europy 2Przed ReichstagiemJ.Jermałowska G.Stypułkowska A.Kaliściak