Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

W jubileuszowym XXX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach, który odbył się 17 października 2022 r. się w Suwałkach, 1. nagrodę zdobył Żeński Chór Exactus pod dyrekcją Pani Agaty Falkowskiej.

Także 1. miejsce ex aequo w kategorii twórczości własnej otrzymali za patriotyczne wiersze: Michał Dzierżek (3m1) i Małgorzata Ogonowska (1ζ).

Pozostali reprezentanci naszej szkoły również zostali nagrodzeni:

  • Maja Dąbrowska (4m1) w 2. miejsce kategorii piosenki patriotycznej (akompaniował Szymon Petelczyc),
  • Szymon Petelczyc (2ε) - 2. nagroda w kategorii piosenki patriotycznej
  • Piotr Wrona (2α) - 3. nagroda w kategorii recytacji
  • Aleksandra Gastoł (4m2) 4. nagroda w kategorii twórczości własnej
  • Zuzanna Ćwilich (2ε) - 5. nagroda w kategorii recytacji
  • Urszula Zasłona (4m3) - 6. nagroda w kategorii recytacji

Wiersze naszych młodych poetów odczytali: Eliza Rogowska, Szymon Petelczyc i Piotr Wrona.

Chór Exactus wystąpił w składzie: Maja Liżewska, Julia Pilawska, Emilia Pełkowska (1α), Antonina Abramowicz (1β), Anna Stepaniuk (1γ), Andżelika Szwarc, Eliza Rogowska, Kinga Kozłowska, Wiktoria Kociukiewicz (1ζ), Monika Bartnicka (2α), Zuzanna Ćwilich (2ε), Joanna Bogdanowicz (3m2) i Maja Dąbrowska (4m1).

Koordynatorem przygotowań do konkursu jest  Pani prof. Aneta Kaliściak.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

W MATERIALE DŹWIĘKOWYM WYKONANIA I WYPOWIEDZI NASZYCH ARTYSTÓW

Exactus 2Exactus 3Sz.PetelczycM.Dąbrowska Sz.PetelczycZ.ĆwilichU.ZasłonaE.Rogowska