Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

5 grudnia 2022 r. reprezentacja I LO uczestniczyła w uroczystym nadaniu imienia Pani prof. Haliny Krukowskiej, badaczki polskiej literatury romantycznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie. Pani profesor Halina Krukowska niejednokrotnie gościła w progach naszego liceum. Wygłosiła wiele wykładów na temat romantyzmu, a także była entuzjastyczną odbiorczynią spektakli Grupy Teatralnej "Na skraju". To co szczególnie ważne: krzewiła wśród licealistów patriotyzm, przez lata angażując młodych artystów z I LO do udziału w uroczystościach upamiętniających powstanie styczniowe.

Młodzi artyści z ILO przygotoali pod kierunkiem Pani prof. Anety Kaliściak i Pani prof. Wioletty Zawadzkiej część artystyczną, na którą złozyły się utwory Adama Mickiewicza („Księgi pielgrzymstwa polskiego” i „Reduta Ordona”), Juliusza Słowackiego ("Hymn" i „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną") oraz Cypriana Kamila Norwida ("Ciemność" i "Promethidion"). Do refleksji skłoniły utwory wokalne: „Źródło” Jacka Kaczmarskiego i „Kolęda dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera, a występ zakończyła piosenka „Tańczące Eurydyki” - jedna z ulubionych piosenek prof. Krukowskiej.

Recytowali: Zuzanna Ćwilich (2ε), Monika Wiesławska (2β), Piotr Wrona (2α) i Maciej Robert Miastkowski, a śpiewały: Maja Dąbrowska (4m1) oraz Kornelia Sadowska (3a).

Nieocenionej pomocy organizacyjnej udzieliła Pani prof. Katarzyna Zawadzka-Gromada.

Oto oficjalne relacje: FILM (gdzie są zawarte fragmenty prezentacji naszych artystów) i ARTYKUŁ.

Kornelia SadowskaMaciej R. MistkowskiPiotr WronaMaja Dąbrowska 3