Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 
12 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00 w klubie szkolnym odbył się konkurs na Patrona Szkoły - Adama Mickiewicza i jego ukochaną - Marylę Wereszczakównę, czyli parę reprezentującą  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023. Kandydaci przygotowali recytację około 20 wersów na osobę z dowolnie wybranej ballady Adama Mickiewicza, a były to fragmenty następujących tekstów: "Świtezianka", "Lilije", "Pani Twardowska", To lubię", "Romantyczność" i "Tukaj".
Kandydaci na Adama: Igor Jatel (3a), Michał Dzierżek (3m1), Michał Suchowolec (1 omega) oraz Marcel Masalski (1 epsilon) i kandydatki na Marylę: Kornelia Zambrowska (1 alfa), Eliza Rogowska i Małgorzata Ogonowska (1 dzeta), Marta Oszczapińska (3a), Daria Turowska (3m1) oraz Anna Koptielowa (3m2) zaprezentowali się przed Komisją Kapitułą Konkursową, powołaną przez Panią dyrektor Ewę Mitułę, w składzie: Pani wicedyrektor Agnieszka Sałaj – przewodnicząca kapituły, Pani Aneta Kaliściak – członkini kapituły, Pani Edyta Żywicka –członkini kapituły, a także Gabriela Brzozowska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – członkini kapituły. Komisja, oceniając występy, brała pod uwagę: wygłoszony tekst, wyrazistość mowy, grę aktorską, przebranie, inwencję twórczą oraz ogólny wyraz artystyczny.
Po przesłuchaniu kandydatów i kandydatek wybrano pary: Kornelię Zambrowską i Igora Jatela oraz Elizę Rogowską i Michała Suchowolca.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim występującym doskonałego przygotowania i ekspresji scenicznej,

a wybranym parom życzymy godnego reprezentowania naszej szkoły.

 

 FOTOGRAFIE UCZESTNIKÓW