Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

12 stycznia 2023 r. uczniowie ILO współtworzyli wydarzenie "Sylwester i karnawał na Kresach. Kontrakty, reduty, bale." w Galerii im. Sleńdzińskich przy Rynku Kościuszki w Białymstoku. Był to wykład Pana Tomasz Kuby Kozłowskiego z warszawskiego Domu Spotkań z Historią, a nasi recytatorzy: Zuzanna Ćwilich (2ε), Daria Turowska (3m1) i Piotra Wrona (2α) czytali fragmenty wspomnień Kresowiaków i wygłaszali okolicznościowe wiersze, napisane w dwudziestoleciu międzywojennym.

To spotkanie z historią było pouczające, wzruszające i momentami zabawne. a licznie zebrana publiczność reagowała żywiołowo.