Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

„O wieści gminna! Ty arko przymierza

Między dawnymi i młodszymi laty:

W tobie lud składa broń swego rycerza,

Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty”.

(A. Mickiewicz Konrad Wallenrod)

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

zaprasza uczniów klas VII i VIII

szkół podstawowych miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego

obdarzonych zdolnościami recytatorskimi i wokalnymi

oraz wrażliwością na literaturę

do udziału

w Konkursie wokalno-recytatorskim „Między dawnymi i młodszymi laty”

pod honorowymi patronatami

Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Poniżej w załączniku znajduje się REGULAMIN KONKURSU.