Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

XVII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej w Łomży I miejsce w kategorii "Piosenka" zdobył Szymon Petelczyc (2 epsilon). W tej samej kategorii wyróżnienie dostała Maja Dąbrowska (4m1). Szymon i Maja wzajemnie sobie akompaniowali. Wyróżnienie w kategorii "Monolog" uzyskał Piotr Wrona (2 alfa). I LO reprezentowała także Martyna Roszkowska (2 dzeta). 

Serdecznie gratulujemy wszystkim artystom.

Wypowiadamy się w relacjach Polskiego Radia Białystok: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/224252

Nagranie występu Szymona Petelczyca z akompaniamentem Mai Dąbrowskiej można obejrzeć TUTAJ:

 

 

Występy:

Piotra Wrony do 41:00

Mai Dąbrowskiej z akompaniamentem Szymona Petelczyca od 46:15

Martyny Roszkowskiej z akompaniamentem Szymona Petelczyca 2:55:03