Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

W dniach 19-22 maja 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował dla finalistów IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "W kręgu poezji i prozy lągrowej więźniarek KL Ravensbrück" wyjazd studyjny do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech. Amelia Jelska z klasy 1 epsilon miała możliwość być jedną z nich.

Pierwszego wieczoru uczestnicy złożyli kwiaty i odmówili modlitwę przy Todtengang, miejscu egzekucji tysięcy więźniarek. Następnie spotkali się przy jeziorze i pomodlili przy pomniku "Niosącej".

Drugi dzień rozpoczął się od obejrzenia budynku komendatury i domu komendanta oraz wizyty na cmentarzu w Furstenbergugdzie, gdzie zapalone zostały znicze na mogiłach pochowanych tu Polek. Uczestnicy poznali historię obozu Ravensbrück i polskich więźniarek, zwiedzając teren obozu koncentracyjnego, szwalni, miejsca straceń i krematorium oraz słuchając słów napisanych przez same więźniarki.

W niedzielę, 21 maja grupa udała się do Berlina, gdzie rozpoczęło się zwiedzanie miasta. Uczestnicy zobaczyli m. in. Więzienie Plotzense, Muzeum - Topografia Terroru , Reichstag, Bramę Brandemburską, bulwar Unter den Linden oraz Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.

Wyjazd był niezwykłą podróżą do przeszłości, czasem przemyśleń i żywą lekcją historii, którą uczestnicy będą pamiętać przez lata.