Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

14 września 2023 r. uczniowie ILO współtworzyli wydarzenie "Zamenhof - Auld - Zawadzki. Wieczór poetycki z językiem esperanto i nie tylko" w Galerii im. Sleńdzińskich przy Rynku Kościuszki w Białymstoku. Było to spotkanie z Panem Jarkiem Zawadzkim, poetą i tłumaczem z języków angielskiego, chińskiego i esperanto. Recytatorzy czytali tłumaczenia wierszy napisanych w języku esperanto oraz utwory gościa. Byli to: Zuzanna Ćwilich (3ε), Amelia Jelska (2ε), Julia Troc (2β), Maria Gierałtowska (1Ω), Piotra Wrona (3α) i Mateusz Gryszko (1β).

Recytatorów przygotowała Pani prof. Aneta Kaliściak.