Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na kolaż inspirowany twórczością Wislawy Szymborskiej.
Zasady konkursu:
  1. Wybierz dowolny wiersz Wisławy Szymborskiej i zilustruj go wyklejanką/kolażem.
  2. Wykorzystaj sposób tworzenia stosowany przez Noblistkę (https://youtu.be/JvZIM-WErhQ?si=U48D946grHrWUNAu).
  3. Praca powinna być wykonana techniką tradycyjnej wyklejanki w formacie A3. Należy też dołączyć wydrukowany utwór, który stał się inspiracją.
  4. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub w parach.
  5. Wyklejanki należy dostarczyć do nauczycielek/nauczyciela języka polskiego do 27 listopada 2023 r.
  6. Prace zostaną pokazane na wystawie w szkole, a najlepsze będą nagrodzone. 

Zespół nauczycieli - polonistów