Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

grzeczny widz8 stycznia 2024 r. uczennice ILO współtworzyły wieczór autorski poetki Maryli Boćkowskiej w Galerii im. Sleńdzińskich przy Rynku Kościuszki w Białymstoku. Recytatorki czytały wybrane przez siebie utwory pisarki, delikatne i wdzięczne wiersze, które emanują akceptacją i miłością do świata. Były to: Zuzanna Ćwilich (3ε), Amelia Jelska (2ε), Julia Troc (2β) i Monika Wiesławska (3β). Jednym ze słuchaczy był zauroczony poezją kotek.

Recytatorki przygotowała Pani prof. Aneta Kaliściak.