Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

W dniach 24-27 maja 2024 r. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował dla finalistów X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "W kręgu poezji i prozy lągrowej więźniarek KL Ravensbrück" wyjazd studyjny do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech. Julia Troc z klasy 2 beta i Monika Wiesławska z klasy 3 beta miały możliwość odwiedzić to miejsce.


Pierwszego wieczoru uczestnicy złożyli kwiaty i odmówili modlitwę przy Todtengang, miejscu egzekucji tysięcy więźniarek. Następnego dnia grupa udała się do Berlina, gdzie rozpoczęło się zwiedzanie miasta. Uczestnicy zobaczyli m. in. Więzienie Plotzensee, Muzeum - Topografia Terroru, Reichstag, bulwar Unter den Linden, Bramę Brandenburską oraz Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Po wizycie w Berlinie złożono wizytę na cmentarzu w Fürstenbergu, gdzie zapalone zostały znicze na mogiłach pochowanych tu Polek.
Trzeci dzień rozpoczął się od obejrzenia budynku komendatury i domu komendanta. Uczestnicy poznali historię obozu Ravensbrück i polskich więźniarek, zwiedzając teren obozu koncentracyjnego, szwalni, miejsca straceń i krematorium oraz słuchając słów napisanych przez same więźniarki.
Podczas tego wyjazdu zdobyłyśmy niezwykłe wspomnienia i poznałyśmy historię naszych więźniarek obozu Ravensbrück które są dla nas przykładem , że mimo tylu zła na świecie powinniśmy przede wszystkim pielęgnować dobro które mamy w środku , aby zarażać nim innych. Przez te ostatnie dni nauczyłyśmy się wielu rzeczy, ale wyjeżdżamy z tego miejsca inne i ze świadomością, że ,"Jeśli echo ich głosów umilknie - zginiemy". -mówią Monika i Julia.

Opiekunem podczas wyjazdu był Pan prof. Andrzej Charyło, a recytatorki do konkursu przygotowała Pani prof. Aneta Kaliściak.

WIĘCEJ FOTOGRAFII:

https://www.facebook.com/ipnkatowice/posts/pfbid02tjaoCzmCfPH4YzyFX4RMd4HnfGMPqbUfKUJeUhH1h1Ym8Gp9FY3MFyrFdaSeCpGvl

https://www.facebook.com/wkregupoezjiiprozy/posts/pfbid078jXv1VSqhAZhrey5DP3WxE2QSwyMWrFNcwAU23BBcXqiR7JCjAcKP8WbTqddRBol

https://www.facebook.com/ipnkatowice/posts/pfbid02w5LDU9YAU1yiuvYyg148GgJV1ZCm7YAapvsKnC4JE7wA5Pb2K3ActUNEbxgLHje5l

https://www.facebook.com/IPN.Bialystok/posts/pfbid0444q5gPFsJ2qEcRPyhNYSpBWs9JyLcNqix1sLwXgCS46yCqcv9EsHytqsNYtRPhxl

https://www.facebook.com/wkregupoezjiiprozy/posts/pfbid026LeULVjVUVVnkLfSz7Xfr5dETajC13KmFtqFyipRFnftspmhKGhgQdnjsYgMPt9Hl