Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Termin realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Tłem projektu jest potrzeba pełnego wykorzystania nauczania cyfrowego w szkole. Do tej pory niektóre jego aspekty były wprowadzane w uczestniczących szkołach, ale tylko sporadycznie i losowo. W przedstawionych metodologiach uczniowie wykazują większe zainteresowanie lekcjami i uczą się znacznie szybciej niż tradycyjnie.

Stąd motywacja do projektu, który ma na celu systematyczne wprowadzenie narzędzi i metodologii nauczania cyfrowego do planowania oferty edukacyjnej uczestniczących szkół.

Projekt ma na celu stworzenie wirtualnej przestrzeni (Hub), w której uczestniczące szkoły będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami nie tylko między sobą, ale także z innymi podmiotami poza szkołą. Z jednej strony centrum cyfrowe będzie narzędziem do integracji i koordynowania działań edukacyjnych i szkoleniowych wraz z eTwinningiem i innymi platformami (np. Google Education). Z drugiej strony centrum cyfrowe będzie zarówno sposobem wymiany doświadczeń między uczestniczącymi krajami, jak i wspólnym zasobem do współpracy w celu budowania nowych doświadczeń edukacyjnych.

Projekt obejmuje sześć szkół z następujących krajów: Włochy, jako szkoła wnioskująca, Grecja, Rumunia, Polska, Łotwa i Turcja. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku od 14 do 19 lat.

Planowane działania w ramach projektu są różnorodne. Przede wszystkim odbędzie się etap rozgrzewki, w ramach którego wprowadzona zostanie SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się poprzez wspieranie wykorzystania innowacyjnych technologii edukacyjnych) jako narzędzie do analizy i oceny cyfrowego statusu uczestniczących szkół. Następnie systematyczne korzystanie z platformy eTwinning w celu współpracy i monitorowania postępów projektu w przygotowaniach do wyjazdów międzynarodowych. Jeszcze na etapie rozgrzewki zostanie szczegółowo przeanalizowane tworzenie cyfrowego centrum szkolnego.

Projekt podzielony jest na 6 etapów, czyli tyle, ile przewiduje mobilność międzynarodowa. Na każdym etapie uczestniczące szkoły będą korzystać z zaplanowanego nauczania cyfrowego, tak że nauczyciele będą musieli przeprowadzić je wspólnie z grupami uczniów. Na zakończenie odbędzie się międzynarodowe spotkanie w jednym z krajów partnerskich szkół, podczas którego uczestniczące szkoły podzielą się wynikami i dokonają krytycznej oceny wprowadzonego nauczania cyfrowego. Sześć etapów obejmuje następujące metody uczenia się: organizowanie cyfrowej wycieczki szkolnej, odwrócona klasa, uczenie się oparte na problemach, uczenie się oparte na projektach, rzeczywistość rozszerzona, społeczny hackathon.

Każdy etap zostanie poprzedzony utworzeniem grupy roboczej złożonej z nauczycieli i uczniów, którzy będą zawsze różni, w celu jak najszerszego rozpowszechniania różnych cyfrowych metod uczenia się w każdej uczestniczącej szkole.

W rezultacie cyfrowe strategie uczenia się zostaną wprowadzone do oficjalnego planu nauczania każdej uczestniczącej szkoły.

Konkretnymi rezultatami będzie zarówno wzrost umiejętności zawodowych nauczycieli, jak i podniesienie motywacji i efektów uczenia się uczniów.

Organizacja finałowego Hackathonu społecznego będzie ważnym etapem weryfikacji rezultatów projektu oraz będzie okazją do upowszechnienia i rozszerzenia projektu poza szkołę. W tym ostatnim wydarzeniu uczniowie będą musieli stworzyć rozwiązania cyfrowe dla niektórych firm społecznych i stowarzyszeń na tym terenie.