Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dnia 11 czerwca 2015 w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku miała miejsce Debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych (w ramach XVI Białostockiego Forum Szkół).
Aktywny udział w samorządowej debacie wzięły dwie uczennice z naszej szkoły: Aleksandra Bohojło i Karolina Piech (obie z I a). Temat tegorocznej debaty brzmiał: "Człowiek jest odpowiedzialny za to, kim jest i za to, co tworzy".
WP 20150611 010