Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że w poniedziałek, 5 października 2015r. o godz. 10.05 na auli szkolnej odbędzie się debata kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Zapraszamy reprezentantów wszystkich klas (po 3 osoby).
Samorząd Uczniowski