Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO w 1995 roku. Jako Prezydium SU ilo szczególnie dziś chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na problem dyskryminacji oraz jej konsekwencje. Jak określa to Deklaracja Zasad Tolerancji:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

Przypominamy, że każdy człowiek zasługuje na poszanowanie uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń i obyczajów choćby były całkowicie odmienne od naszych. Jeszcze raz apelujemy o brak obojętności na krzywdę innych. 

Trzymajcie się! 

Prezydium SU