Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

Pragniemy poinformować całą społeczność ILO, że w bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się do akcji organizowanej przez miasto Białystok: „Bez stresu dla środowiska”, której celem jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego, zagrażającego ludziom i środowisku. W związku z przystąpieniem do akcji, zwracamy się z prośbą do całej społeczności naszej szkoły o gromadzenie baterii.

Po powrocie do nauczania stacjonarnego, członkowie Prezydium SU ILO przeprowadzą zbiórkę baterii. Klasa, która zbierze największą ilość w kilogramach w przeliczeniu na liczbę uczniów, otrzyma tytuł EKOKLASY.

Akcja będzie trwała do 24 maja 2021 roku. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko!

Prezydium SU ILO