Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W dniach 2 – 9 grudnia 2014 r. w naszym liceum będzie przeprowadzana bożonarodzeniowa zbiórka funduszy dla byłych Żołnierzy Łagierników Armii Krajowej na Białorusi. Zwracamy się z apelem: w tym przedświątecznym czasie niech każdy z Was pomyśli o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a dziś żyją poza granicami kraju na Białorusi w ubóstwie, są starzy i schorowani. Otoczmy ich naszą troską i pamięcią. Zachęcamy uczniów wszystkich klas do włączenia się do akcji. Szczegółowych informacji udziela p. prof. Barbara Podlewska.

Po przekroczeniu przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy polsko-radzieckiej i nieudanej politycznie Akcji "Burza", większość pozostałych na wolności oddziałów AK rozpoczęła walkę z NKWD o polskość Kresów i kontynuowała ją aż do 1953 roku. Żołnierze wzięci do niewoli w czasie potyczek lub aresztowani byli ciężko torturowani i - jeśli przeżyli - zsyłani jako faszyści oraz zdrajcy ojczyzny i narodu do łagrów na Syberię już po zakończeniu II wojny.
Amnestia ogłoszona przez Chruszczowa obejmowała ich powoli. Wracali z nakazem pracy w kołchozie przy najcięższych, najniżej płatnych pracach, a ich dobytek - gospodarstwa, domy, warsztaty - przejęło radzieckie państwo. Większości nie pozwalano przesiedlić się do Polski, a poza tym nie chcieli porzucać grobów swoich przodków. Ani im, ani ich dzieciom nie pozwolono się kształcić.
Nie zaliczono im niewolniczej pracy w łagrach, mają drastycznie niskie emerytury, a że są Polakami i mają Kartę Polaka - nie przysługuje im pomoc państwa białoruskiego. Nadal czują się obywatelami Polski.