Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W naszym liceum w czwartek, 11 grudnia 2014 r. odbędzie się  II świąteczny Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych.
Pierwsze mecze rozpoczną się o godz. 8:15. Zawodnicy rozpoczynający turniej proszeni są o punktualne przybycie o godz. 8:00.

Regulamin turnieju:
1. Mecze eliminacyjne będą odbywały się na 3 boiskach.
2. Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów (każdy set do 15 punktów, ale set trwa nie dłużej niż 15 minut. Jeżeli po upływie 15 minut jest remis gramy do pierwszego zdobytego punktu).
3. Wysokość siatki będzie wynosić 235 cm.
4. Drużyny zostały dobrane na drodze losowania.
5. Zawodnicy mogą zorganizować jednolite stroje, choć nie jest to obowiązkowe.
6. Mecze eliminacyjne wyłonią do finału po jednej drużynie z każdego rocznika. Dodatkowo spośród wszystkich klas zostanie dopuszczona do dalszej gry w finale drużyna, która zgromadzi największą ilość wygranych setów (małych punktów). Pierwszy mecz półfinałowy odbędzie się pomiędzy klasami ll i lll, a drugi między klasą l wspomnianą drużyną z największą ilością zdobytych punktów. Mecze finałowe odbędą się na głównym boisku.
7. Na kolejne mecze drużyny będą wywoływane z lekcji przez wyznaczone osoby.
8. Wygrani otrzymają przechodni puchar, dyplomy i drobne upominki.

Kolejność meczów eliminacyjnych:
KLASY l (boisko I)                 KLASY II  (boisko ll)                    KLASA III (boisko lll)
I G – I D (godz. 8:00)                II C – II G (godz.8:00)                    III F – III G (godz.8:00)
I E – I A                                  II D – II E                                      III B – III H
I H – I F                                  II A – II F                                       III D – III E
I C – I i                                   II B – II H                                       III C
I B