Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 naszej szkole został przyznany CERTYFIKAT Szkoły Łowców Talentów Jersz! Ten zaszczytny tytuł otrzymuje szkoła w dowód uznania zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Łowimy Talenty 2016/17”, realizowanego przez Łowców Talentów Jersz.

Należy przypomnieć i podkreślić, że w Konkursie Sprachdoktor dwóch uczniów ILO zostało laureatami; pięciu zdobyło dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku oraz czterech za uzyskanie dobrego wyniku w województwie podlaskim i w kraju. W Konkursie Deutschfreund, aż sześciu naszych uczniów, zdobyło dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku oraz wysokie lokaty w województwie podlaskim i w kraju.

Cieszymy się ogromnie!

Jersz 2017 dyplom