Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Mamy ogromną przyjemność i satysfakcję poinformować, że nasze liceum zostało uhonorowane za 100% zdawalność egzaminów maturalnych 2017-2018. Dyplom w imieniu społeczności szkolnej odebrał p. dyrektor Robert Winnicki z rąk p. Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, podczas oficjalnego miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego 2018-2019.
Serdecznie gratulujemy Maturzystom i Nauczycielom wspaniałego wyniku!

Dyr.R.Winnicki odbiera dyplomwśród uhonorowanych