Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z dumą informujemy, że Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 14 stypendiów uczniom naszego liceum, a akty stypendialne wręczył 6 września podczas drugiej części oficjalnego miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego 2018-2019.

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2017-2018 uzyskali:

  1. Weronika Kozłowska  (absolwentka)
  2. Patryk Bartoszuk (absolwent)
  3. Bartosz Buniowski (2a)
  4. Konrad Czapliński (absolwent)
  5. Krzysztof Kiśluk (3h)
  6. Krzysztof Łuszczyński (absolwent)
  7. Bartłomiej Sidor (2b1)
  8. Szymon Tworkowski (absolwent)

Stypendium za innowacyjną myśl techniczną został uhonorowany Jędrzej Dudzicz (2b2).

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymały uczennice: Izabela Lengiewicz (3h), Aleksandra Maj (2a), Aleksandra Julia Muszyńska (absolwentka), Monika Ułanowska (2c) i Kamila Wojtkielewicz (3a).

Stypendia otrzymali też nasi pierwszoklasiści za swoje osiągnięcia gimnazjalne. Stypendium naukowym uhonorowani zostali: Maria Doroszczyk (1m3), Aleksandra Deroń i Konrad Pauk (1m1), Aleksander Gogol i Paweł Bartłomiej Żurakowski (1b1) oraz Bartłomiej Świda (1c), a stypendium artystyczne zdobyła Zofia Rusiłowicz (1b2).

Wszystkim Stypendystom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy.

B.Świda P.Żurakowski A.Deroń wśród stypendystówJ.Dudzicz pierwszy z lewej