Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem wrażliwości artystycznej oraz nauką lub pogłębianiem umiejętności rysunkowych na zajęcia z rysunku architektonicznego. Startujemy 5 października od godziny 13:55 do 15:35. Cotygodniowe spotkania będą odbywać się w klubie lub na piętrze holu szkolnego. Gwarantujemy sztalugi, deski, zaś narzędzia rysunkowe i papier przynosicie we własnym zakresie.

Monika Sienkiewicz