Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W piątek, 5 października 2018, uczniowie klas prawniczych: 2a i 3a wraz z opiekunami: p. prof. Barbara Świętońską i p. prof. Markiem Dawidziukiem uczestniczyli w debacie „Region Europy Środkowo-wschodniej w Unii Europejskiej” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB .

Panelistami byli przedstawiciele MSZ: p. Michał Mazur i p. Beata Jaczewska; specjaliści z zakresu procesów politycznych i Grupy Wyszehradzkiej: p. Tomasz Żornaczuk i p. Jakub Groszkowski oraz naukowcy UwB: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz i dr hab. Krzysztof Buchowski. Ciekawa i pouczająca debata moderowana przez dr hab. Elżbietę Kużelewską koncentrowała się na realnych szansach idei Trójmorza, przywództwa Polski w Europie środkowej i obszarach współpracy. Szczególnie ciekawe były wypowiedzi dotyczące pozycjonowania Polski po Brexicie.

Wysłuchanie debaty było możliwe dzięki współpracy p. prof. Barbary Świętońskiej z RODM w Białymstoku.