Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Matura próbna już prawie za nami...

Drodzy Maturzyści, przed Wami kolejna próba maturalna. Celem tej edycji jest diagnoza stanu Waszej wiedzy oraz poziomu umiejętności dwa miesiące przed czekającymi Was egzaminami oraz przetestowanie procedur maturalnych w formie jak najbardziej zbliżonej do majowej. Egzaminy odbędą się w budynku szkoły w reżimie sanitarnym.

W większości przypadków egzaminy próbne będziecie pisać w salach przeznaczonych na te egzaminy w maju. Tak jak w maju, będziecie też losować numery stolików. Osoby, które mają uprawnienia, będą pisały egzamin w wydłużonym czasie.

Listy osób piszących w poszczególnych salach będą wywieszone przy wejściu do szkoły.

Uprzejmie prosimy o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem pisania, z dokumentem tożsamości i przyborami zgodnymi z „Komunikatem o przyborach” CKE. Można ze sobą zabrać małą butelkę wody. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni, natomiast telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne we własnych szafkach uczniowskich. Prosimy o zmianę obuwia.

Pani Pielęgniarka zwraca się z prośbą o uregulowanie zaległych bilansów, a osoby, które je dostarczyły wcześniej – mogą odebrać kopie.

 

 

Data

Godzina

Czas trwania egzaminu (w minutach)

Przedmiot

Organizacja pracy

22.02.2021r. poniedziałek

8.30

170

Język polski PP

Wszyscy uczniowie klas III zwolnieni z lekcji na Teams.

12.30

180

Język polski PR

1.03.2021 r.

poniedziałek

8.30

PP – 120

PR – 150

Język angielski PP

Język angielski PR

Wszyscy uczniowie klas III zwolnieni z lekcji na Teams.

Uczniowie, którzy zadeklarowali na maturze poziom podstawowy i rozszerzony – piszą tylko poziom rozszerzony.

2.03.2021r. wtorek

8.30

180

Biologia

Fizyka

Wiedza o społeczeństwie Język angielski DJ

Klasa 3b2 ma wszystkie lekcje na Teams, pozostali zwolnieni.

12.30

PP – 120

PR – 150

Język niemiecki PP

Język niemiecki PR

Język rosyjski PR

4.03.2021r. czwartek

8.30

180

języki obce:

PP – 120

PR – 150

Matematyka PR

Filozofia

Język francuski PP

Język francuski PR

Język rosyjski PP

Klasy 3a, 3m3 – trzy pierwsze lekcje na Teams, pozostali zwolnieni

12.30

170

Matematyka PP

Wszyscy uczniowie klas III zwolnieni z lekcji na Teams.

5.03.2021r. piątek

8.30

180

informatyka: 60 + przerwa 30 + 150

Chemia

Historia

Geografia

Informatyka

Wszyscy uczniowie klas III zwolnieni z lekcji na Teams.