Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Młodzież naszej szkoły miała przyjemność, po raz kolejny, uczestniczyć w warsztatach przeprowadzonych przez Koło Naukowe Prawa Pracy Wydziału Prawa UwB. Tym razem, w środę - 28. 04. 2021r. w warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 2B*. Spotkanie zostało zatytułowane "Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Mobbing". Warsztaty prowadziła Pani dr hab., prof. UwB Aneta Giedrewicz-Niewińska.
Uczestnicy zapoznali się z definicją dyskryminacji i jej pięcioma rodzajami, dowiedzieli się o kryteriach dyskryminacji, np. ze względu na płeć, rasę, wyznanie, seplenienie i jąkanie się (sic!), wagę ciała, przekonania polityczne. Zostały omówione sytuacje podane przez uczniów, przykłady nierównego traktowania ze względu na płeć i wiek. Pani prof. przedstawiła sytuacje stanowiące naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Jednak, co ciekawe, poznaliśmy również te aspekty, w których różnicowanie w zatrudnieniu nie jest dyskryminacją. Wywiązała się, w związku z tym ożywiona dyskusja. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób egzekwować roszczenia z powodu dyskryminacji.

Z definicji mobbingu wynika, że nie jest dyskryminacją w świetle prawa, ale gdy dochodzi do uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracownika, to w efekcie prawnych skutków mobbingu możemy otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę albo odszkodowanie.
Uczniowie 2B* byli bardzo zaciekawieni poruszaną problematyką, o czym świadczyły zadawane pytania oraz komentarze do przedstawianych przykładów. Zabrakło czasu, aby omówić inne kwestie, dlatego mamy nadzieję na dalsze spotkania.
Koordynatorem warsztatów była p. prof. Grażyna Dziergowska.