Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowne Grono Pedagogiczne,
drodzy Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

W związku z zakończeniem Roku Szkolnego 2020/2021 w imieniu Rady Rodziców serdecznie dziękuję Nauczycielom za 3 lata ciężkiej pracy, za Państwa zaangażowanie, okazywaną cierpliwość i wyrozumiałość w tych trudnych czasach nauki. Nasza młodzież kończy jeden i zaczyna nowy etap w życiu, przed Nimi poważne wybory nowej drogi - zawodowej. Wiem, że zbudowali w tej szkole silny fundament wartości, a nabyta wiedza pozwoli im osiągnąć wymarzone cele.

Uczniom życzę wysokich wyników na egzaminie dojrzałości, aby była to nagroda za Waszą pracowitość i wytrwałość.

Życzę Pani Dyrektor i Państwu wielu sukcesów i spełnienia w życiu zawodowym, a przede wszystkim szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

Maturzyści przed Wami najdłuższe wakacje w życiu, więc wypoczywajcie i cieszcie się młodością !!! Carpe diem !!!

Wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów
życzy Państwu
Rada Rodziców