Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W piątek, 1 października 2021 r., grupa uczennic i uczniów naszej szkoły wyruszyła pociągiem na archidiecezjalną pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę. Program pielgrzymki był bardzo ubogacający duchowo. W trakcie Mszy św. i Drogi Krzyżowej modlono się o jak najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych, a także za maturzystów, którzy zginęli w wypadku pod Jeżewem.

Nasi licealiści przewodniczyli modlitwie różańcowej w kaplicy Cudownego Obrazu. Pielgrzymka była dobrym czasem modlitewnej refleksji, powierzenia swego życia Matce Bożej, a także świadectwem wiary białostockich licealistów.

Opiekunami wyjazdu byli ks.Gaweł Korzeniecki i P. prof. Barbara Podlewska.