Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2022/2023 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Julia Jermałowska (4m1)

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

Piotr Arski (absolwent)
Piotr Jan Marszalik (absolwent)
Aleksander Mielnikau (3c)

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ
 
Aleksander Mielnikau (3c)
 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Piotr Arski (absolwent)
Gabriel Borecki (4a)
Filip Dawidziuk (1δ)
Maja Dąbrowska (4m1)
Bartosz Dąbrowski (4b)
Małgorzata Dryl (absolwentka)
Zofia Dziemiańczyk (3m3)
Paweł Jańczak (absolwent)
Monika Jarmocik (1γ)
Piotr Jan Marszalik (absolwent)
Aleksander Mielnikau (3c)
Małgorzata Niemczynowicz (3m3)
Kamil Felix Pappai (1γ)
Łukasz Piekutowski (absolwent)
Mateusz Polakowski (4m1)
Piotr Poświętny (4c)
Michalina Skiepko (1α)
Magdalena Sztok (absolwent)

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
 
Magdalena Bartyś (2β)
Eliza Borowska (2ε)
Aleksandra Chraboł (4a)
Maja Dąbrowska (4m1)
Amelia Jelska (1ε)
Julia Alicja Jermałowska (4m1)
Aniela Lubicz-Łapińska (2ζ)
Oliwia Mogilewska (2ζ)
Szymon Petelczyc (2ε)
Wiktoria Zofia Piekarska (absolwentka)
Maria Sawicka (absolwentka)
Gabriela Stypułkowska (4m1)


STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Piotr Arski (absolwent)
Gabriel Borecki (4a)
Bartosz Dąbrowski (4b)
Paweł Jańczak (absolwent)
Aleksander Mielnikau (3c)

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

Adrianna Czerech 4c
Maja Dąbrowska 4m1
Julia Jermałowska 4m1
Gabriela Stypułkowska 4m1
Alicja Gudowska 4m2
Hanna Wendorff 4m2
Piotr Wrona
Magdalena Bartyś
Eliza Borowska
Szymon Petelczyc
Oliwia Mogilewska
Julia Pilawska
Michał German
Anna Stepaniuk
Amelia Jelska

STYPENDIA DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
 
Magdalena Bednarska (3m2)
Gabriel Borecki (4a)
Eliza Borowska (2ε)
Aleksandra Borsuk (2Ω)
Adrianna Czerech (4c)
Krystian Czołpiński (4m2)
Maja Dąbrowska (4m1)
Bartosz Dąbrowski (4b)
Zofia Dziemiańczyk (3m3)
Michał Dzierżek (3m1)
Jakub Hus (4c)
Igor Jatel (3a),
Aleksandra Karpienia (2Ω)
Krzysztof Klimczuk (2Ω)
Pola Korolczuk (3c)
Olaf Laskowski (3b)
Alicja Laudańska (2β)
Ewa Laudańska (4m3)
Hanna Malinowska (4m3)
Alessandro Marciniak (3a)
Zuzanna Masalska (3d)
Weronika Machelska (3m3)
Aleksander Mielnikau (3c)
Dawid Milewski (4b)
Aleksandra Mońko (4m2)
Michał Morzy (3m1)
Małgorzata Niemczynowicz (3m3)
Małgorzata Nikołajuk (3m2)
Julia Piekarska (3m1),
Mateusz Polakowski (4m1)
Anna Poniatowska (2Ω)
Piotr Poświętny (4c)
Julia Pyłko (4m2)
Adam Sadowski (3m3)
Emilia Sawicka (3m2)
Nikodem Siegieńczuk (3b)
Gabriela Stypułkowska (4m1)
Patryk Sznurkowski (3c)
Michał Szydło (3b)
Małgorzata Tomczak (2ε)
Piotr Wrona (2α)
Agata Zadrożna (3c)
Małgorzata Zyśkowska (3m1)
Damian Żywno (4m1)