Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

W piątek, 26 kwietnia 2024 roku,

191 uczennic i uczniów klas czwartych ukończyło

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Z tej okazji odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów. Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego przez chór ExactusNastępnie głos zabrała Pani dyrektor Ewa Mituła, która powitała naszych Absolwentów, Dyrekcję, Wychowawców oraz Nauczycieli i zaproszonych Gości: Pana Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku, Panią Beatę Laskowską – podlaską wicekurator oświaty, Pana Kamila Waligórę – Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku, Panią Monikę Kondratowicz – zastępczynię dyrektora Departamentu Edukacji, Rodziców tegorocznych absolwentów i przedstawiciela Rady Rodziców, Pana Marcina Lachowskiego.

W przemówieniu przypomniała, że łączy Ją z absolwentami czteroletnia praca w I LO rozpoczęta 1 września 2020 roku. Mimo panującej początkowo pandemii, szkoła zapewniła możliwości rozwoju zainteresowań naukowych, artystycznych i umiejętności sportowych, a więc korzystanie z młodości, która właśnie zamienia się w dorosłość. Pani Dyrektor życzyła siły w kolejnych etapach życia, a zwłaszcza na studiach. Wymieniła istotne dla człowieka wartości: bezpieczeństwo, miłość, przyjaźń, pokój, wolność, otwartość – one powinny wygrywać. Przypomniała, że trzeba dbać o dobro świata – ludzi, zwierząt, roślin, a serce wypełniać radością, ekscytacją, euforią, dbać o relacje z bliskimi. Życzyła Absolwentom powodzenia na maturze.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Białegostoku - Pan Tadeusz Truskolaski. Gość wspomniał nader ciekawą lekcję obywatelską, w czasie której obiecał odwiedzić ponownie naszą szkołę i jeszcze raz spotkać się tym razem już z abiturientami. Wspomniał o swojej maturze, o przyjaźniach licealnych, które są bardzo trwałe i dlatego nader cenne. Życzył dobrej formy na maturze. Docenił bardzo dobre przygotowanie naszych Absolwentów do studiowania, zachęcił też do powrotu za parę lat do Białegostoku i pracy na rzecz społeczności miasta.

Życzenia Pana Prezydenta dla maturzystów https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/zyczenia-prezydenta-bialegostoku-dla-maturzystow.html

 

Pożegnanie absolwentów 16Pożegnanie absolwentów 2Pożegnanie absolwentów 4

Pożegnanie absolwentów 5Pożegnanie absolwentów 6Pożegnanie absolwentów 7

Kolejne przemówienie wygłosiła Pani Beata Laskowska. Podkreśliła, że występuje dziś w dwóch rolach - podlaskiej wicekurator oświaty oraz mamy ucznia I LO. Wyraziła dumę z licznych osiągnięć wychowanków I LO oraz tego, jakimi są ludźmi. Podkreśliła, że zbliżający się egzamin stawia wyzwania, ale także otwiera nowe możliwości dla ludzi, którzy są nadzieją naszej społeczności i przyszłością Ojczyzny. Każdy ma unikatowy zestaw talentów i umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu. Zwróciła się do rodziców o wspieranie maturzystów, zrozumienie dla przeżywanego stresu. Serdecznie podziękowała Pani dyrektor i Nauczycielom za zaangażowanie w codzienną wymagającą pracę, profesjonalizm, wspieranie młodych ludzi, budzenie ciekawości świata, ambicji. Poświęcenie i empatia mają ogromny wpływ na rozwój osobisty uczennic i uczniów. Ogromnie liczy się też wiara w możliwości uczniów, motywuje ich do wysiłku. Nauczyciele i rodzice oraz uczniowie tworzą silną, wzajemnie wspierającą się społeczność. Absolwentom przypomniała, że bez względu na wyniki matury ważne są marzenia, pasje oraz determinacja w dążeniu do postawionych przed sobą celów. Zapewniła, że wszyscy wierzą w ich powodzenie.

Przedstawiciel Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym Pan Marcin Lachowski podziękował za trud nauczycieli włożony w przygotowanie młodych ludzi do egzaminu maturalnego, a młodzieży, która dobrze wykorzystała czas spędzony w I LO, życzył połamania piór i pomyślności, sukcesów i szczęścia nie tylko na maturze, ale też w dorosłym życiu.

Do Absolwentów ze słowami pożegnania zwrócił się też przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Patryk Toczko, uczeń klasy 3a. Wspomniał emocje związane z egzaminem ósmoklasisty i pierwszymi chwilami spędzonymi w szkole. Podkreślił wartość nie tylko osiągnięć naukowych, zdobytej wiedzy i licznych umiejętności, ale przede wszystkim zawiązanych w I LO przyjaźni. Życzył, żeby słowa Patrona szkoły Miej serce i patrzaj w serce stały się życiowym drogowskazem. W dniach matury serce szkoły będzie biło dla Absolwentów.

Następnie chór Exactus wykonał utwór z repertuaru zespołu Kwiat Jabłoni pt. Wody mi daj  w aranżacji Pani Izabeli Jagłowskiej i Moniki Bartnickiej (3a) z akompaniamentem Jakuba Góralczyka z klasy 4b (skrzypce), Aleksandry Czemiel z klasy 3a (pianino) i Macieja Miastkowskiego z klasy 4a (gitara basowa).

Pożegnanie absolwentów 3Pożegnanie absolwentów 20Pożegnanie absolwentów 32

Następnie pani wicedyrektor Agnieszka Sałaj zaprosiła po odbiór pamiątkowych nagród i dyplomów uczennice i uczniów, którzy w czasie czterech lat nauki osiągnęli znaczące sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Gratulacje odebrali także opiekunowie naukowi wyróżnionych osób. Byli to:

- Michał Sztachelski z klasy 4 A – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i laureat Olimpiady Historycznej oraz pani prof. Wioletta Zawadzka i pani prof. Katarzyna Anikiej;

- Aleksandra Bludnik z klasy 4 A - finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i finalistka Olimpiady Artystycznej w dziedzinie historii sztuki oraz pani prof. Wioletta Zawadzka i pani prof. Ewa Onoszko;

- Aleksander Mielnikau z klasy 4 C - laureat Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej BalticWay 2022, dwukrotny laureat i dwukrotny finalista Olimpiady Matematycznej, trzykrotny laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki oraz pani prof. Sylwia Wysocka i p. prof. Paweł Andryszak;

- Michał Szydło z klasy 4 B - laureata i dwukrotny finalista Olimpiady Informatycznej oraz pan prof. Ireneusz Bujnowski i pani prof. Iwona Bujnowska. Michał reprezentował też szkołę w drużynie szachowej;

- Jan Zimnoch z klasy 4 B - laureat i finalista z wyróżnieniem Olimpiady Informatycznej oraz pan prof. Ireneusz Bujnowski i pani prof. Iwona Bujnowska;

- Krzysztof Marcinkiewicz z klasy 4 D - laureat Olimpiady Geograficznej i finalista Olimpiady Wiedzy Biologicznej oraz pani prof. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk i pani prof. Marta Czernik;

- Natalia Szoka z klasy 4m1 - finalistka Olimpiady Chemicznej, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Profesora Swinarskiego, laureatka Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z chemii oraz pani prof. Aneta Wilczewska. Natalia zdobyła też I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Brydżu Sportowym;

- Zuzanna Malarek oraz Zuzanna Masalska z klasy 4d - finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz pani prof. Anna Kamionowska;

- Weronika Ostrowska z klasy 4a - finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz pani prof. Wioletta Zawadzka;

- Adam Bęcłowicz z klasy 4b - finalista z wyróżnieniem Olimpiady Informatycznej, finalista Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z matematyki i informatyki oraz pan prof. Ireneusz Bujnowski i pani prof. Iwona Bujnowska, a z matematyki pani prof. Agnieszka Sałaj;

- Weronika Machelska z klasy 4m3 - finalistka Olimpiady Biologicznej oraz pani prof. Ewa Mieczejko.

Tych 12 osób otrzymało już 100% wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów, których olimpiady dotyczyły.

Znaczące sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych osiągnęli także:

- Julia Markowska z klasy 4a - laureatka Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, opiekunem naukowym Julii był pan prof. Andrzej Charyło;

- Maria Marczuk z klasy 4m2 - finalistka Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, opiekunem naukowym Julii był pan prof. Andrzej Charyło;

- Martyna Witek z klasy 4m2 - finalistka Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju, opiekunem naukowym Martyny była pani prof. Aneta Wilczewska;

- Michał Dzierżek z klasy 4m1- finalista Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekunem naukowym Michała był ks. Gaweł Korzeniecki;

- Emilia Sawicka z klasy 4m2 - laureatka Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z chemii, laureatka Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Śląski, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Profesora Swinarskiego, finalistka Olimpiady Wiedzy Biologicznej; opiekunami naukowymi Emilii były pani prof. Aneta Wilczewska i pani prof. Marta Czernik;

- Magdalena Bednarska z klasy 4m3 - laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, finalistka Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Opiekunem naukowym Magdaleny jest pani prof. Marta Czernik;

- Weronika Misarko z klasy 4d - laureatka Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z geografii z elementami geologii, opiekunem naukowym Weroniki była pani prof. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk;

- Aleksandra Nosorowska z klasy 4c - laureatka Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z fizyki, opiekunem naukowym był pan prof. Paweł Andryszak;

- Agata Zadrożna z klasy 4c - laureatka Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki, laureatka Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, opiekunem naukowym Agaty był pan prof. Paweł Andryszak;

- Michał Morzy z klasy 4m1 - laureat Olimpiady Wiedzy Biologicznej, opiekunem naukowym uczniów jest pani prof. Marta Czernik;

- Małgorzata Zyśkowska z klasy 4m1, Małgorzata Nikołajuk i Julia Pyłko (obie z klasy 4m2) - finalistki Olimpiady Wiedzy Biologicznej, opiekunem naukowym uczniów jest pani prof. Marta Czernik;

- Zofia Dziemiańczyk i Małgorzata Niemczynowicz (obie z klasy 4m3) - laureatki Olimpiady Wiedzy Biologicznej, opiekunem naukowym uczniów jest pani prof. Ewa Mieczejko;

- Adam Sadowski z klasy 4m3 - finalista Olimpiady Wiedzy Biologicznej, opiekunem naukowym uczniów jest pani prof. Ewa Mieczejko;

- Patryk Sznurkowski i Pola Korolczuk (oboje z klasy 4c) - laureaci Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, ich trenerem kreatywnym był pan prof. Paweł Andryszak.

Pożegnanie absolwentów 8Pożegnanie absolwentów 9Pożegnanie absolwentów 10Pożegnanie absolwentów 11Pożegnanie absolwentów 12Pożegnanie absolwentów 13Pożegnanie absolwentów 14Pożegnanie absolwentów 15Pożegnanie absolwentów 18Pożegnanie absolwentów 28

Po olimpijskich emocjach muzyczną chwilę relaksu zapewniła absolwentka klasy 4d Julia Prokopczyk, która wzruszająco wykonała Mazurek fis-mol op.6 nr 1 Fryderyka Chopina.

Aż 138 osób kończy szkołę ze średnią 4,75 oraz wyższą i otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.

Najwyższy wynik 5,94 osiągnęła Małgorzata Zyśkowska z klasy 4m1.

Dwie absolwentki klasy 4c: Julita Kijek i Amelia Pruszyńska wykazały się 100% frekwencją. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Następnie Pani dyrektor wręczyła pozostałym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Absolwentom towarzyszyli ich rodzice.

Pożegnanie absolwentów 17Pożegnanie absolwentów 19Pożegnanie absolwentów 21Pożegnanie absolwentów 22Pożegnanie absolwentów 23Pożegnanie absolwentów 24Pożegnanie absolwentów 25

Wszystkim wyróżnionym zadedykowany został Kaprys Nicolo Paganiniego w wykonaniu Jakuba Góralczyka – absolwenta klasy 4b.

Serdeczne podziękowania należą się Absolwentom, którzy w ważnych chwilach szkolnego życia uświetniali uroczystości oraz brali udział w Olimpiadzie Kreatywności w dziedzinie artystycznej pod kierunkiem pani prof. Anety Kaliściak: Igorowi Jatelowi, Kornelii Sadowskiej, Weronice Ostrowskiej, Karolowi Markowskiemu, Maciejowi Miastkowskiemu, Martynie Puciłowskiej, Magdalenie Gierasimiuk, Julii Prokopczyk, Michałowi Dzierżkowi, Julii Piekarskiej, Darii Turowskiej, Joannie Bogdanowicz, Marii Marczuk oraz Emilii Filimoniuk.

Emocji sportowych dostarczyła drużyna koszykarzy pod kierunkiem trenera, pana prof. Tomasza Klimczuka: Jakub Góralczyk, Szymon Kardasz, Michał Szydło, Marcin Zieliński, Maciej Siemieńczuk, Kamil Tołoczko i Karol Krawczuk.

W drużynie futsalu I LO reprezentowali: Jakub Góralczyk, Karol Filipowicz, Kacper Tarnowski i Mariusz Pietrewicz. Ich trenerem był pan prof. Kamil Zalewski.

W łyżwiarstwie szybkim startowali: Olaf Laskowski oraz Maciej Siemieńczuk, a zawodnikami opiekowała się pani prof. Dorota Klimczuk.

W pływaniu szkołę reprezentowali: Marcin Zieliński, Jakub Momotko, Amelia Milewska, Julia Jurkowska, Maria Marczuk oraz Filip Turczewski. Opiekunką była pani prof. Dorota Klimczuk.

Nagrodzeni zostali także członkowie pocztu sztandarowego: Kamila Niedzielska, Maciej Miastkowski, Natalia Gorlewska, Julita Kijek, Patryk Sznurkowski, Joanna Wolska, Jan Trofimiuk, Magda Wojdakowska, Patrycja Kuczynko, Julia Pyłko, Małgorzata Nikołajuk, Zuzanna Ancipiuk, Krzysztof Omelianiuk.

Za pracę na rzecz I LO wyróżnienia otrzymali: Gabriela Brzozowska, Igor Jatel, Łukasz Rudnik, Olaf Laskowski, Nikodem Siegieńczuk, Jan Zimnoch, Mikołaj Szostek, Patryk Guziak, Magdalena Tomanek, Zuzanna Zofia Buda, Zuzanna Anna Malarek, Karolina Kulikowska, Weronika Misarko, Anna Domańska, Natalia Krejza, Wiktoria Górska, Wiktoria Żukowska, Zuzanna Ancipiuk, Zuzanna Całkowska, Weronika Machelska, Izabela Lisowska.

Pożegnanie absolwentów 27Pożegnanie absolwentów 30Pożegnanie absolwentów 31Pożegnanie absolwentów 34Pożegnanie absolwentów 35Pożegnanie absolwentów 36

Pani dyrektor wręczyła również pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki Rodzicom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz I LO: Paniom Izabeli Popławskiej, Joannie Szydło, Jolancie Tarnowskiej, Katarzynie Puciłowskiej, Ilonie Matejczyk, Anecie Domańskiej, Ewie Hajdukiewicz, Ewie Jurkowskiej, Magdalenie Pyłko i Monice Kowalczuk - Krystoń oraz Panom Marcinowi Siegieńczukowi, Pawłowi Wiśniewskiemu i Andrzejowi Omelianiukowi.

W imieniu Absolwentów głos zabrali: Zuzanna Całkowska oraz Michał Dzierżek, a słowo od wychowawczyń klas maturalnych przekazała pani prof. Bożena Głębocka.

Pożegnanie absolwentów 37Pożegnanie absolwentów 38Pożegnanie absolwentów 26

Zebranych pożegnała Pani dyrektor Ewa Mituła, dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: Pani Wicedyrektor Agnieszce Sałaj, Pani Wicedyrektor Marcie Grodzkiej, nauczycielom, pracownikom obsługi i zaangażowanym uczniom.

Uroczyste pożegnanie Absolwentów zakończył występ Igora Jatela, który zaśpiewał utwór Zbigniewa Wodeckiego Lubię wracać tam, gdzie byłem.

WIĘCEJ ZDJĘC Z UROCZYSTOŚCI POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW

 Pożegnanie absolwentów 29