Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 


„Bezpieczeństwo jako zbiorowa odpowiedzialność –

młodzi wobec zagrożenia w regionie”

pod takim hasłem odbyła się wczoraj (10 czerwca 2024 r.)

lekcja obywatelska
 
z udziałem Marszałka RP – Szymona Hołowni
oraz przewodniczących parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, w której uczestniczyli aktywnie przedstawiciele naszej szkoły z klas: 3a, 3b, 3e i 2a.
 

W ogrodach Pałacu Branickich przywitał młodzież szef Kancelarii Sejmu – p. Jacek Cichocki, który krótko przedstawił zasady obowiązujące w parlamencie oraz pracę Prezydium Sejmu RP.
Następnie politycy przedstawili swoje refleksje dotyczące inwazji rosyjskiej na Ukrainę oraz kwestii regionalnego i globalnego bezpieczeństwa.

Wyjątkowo wzruszające i emocjonalne było wystąpienie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy – p. Rusłana Stefanczuka, który podziękował Polakom za pomoc Ukraińcom i państwu ukraińskiemu i wezwał do solidarności, współpracy i doceniania największej wartości, jaką jest wolność.

Kolejną część spotkania stanowiły pytania młodzieży do zgromadzonych gości, które zgodnie z tematem lekcji obywatelskiej dotyczyły trudnej sytuacji geopolitycznej, realnego zagrożenia bezpieczeństwa i pokoju w kontekście wojny na Ukrainie i neoimperialnej polityki Rosji, ale też współpracy między naszymi krajami.

Poruszone kwestie pozwoliły politykom na podzielenie się osobistymi doświadczeniami, zaprezentowanie pomysłów na pogłębianie współpracy, ale przede wszystkim na przekonanie młodzieży, że w jedności siła. Wszyscy zgodnie podkreślali, że Ukraina nie zostanie sama, że wolność i sprawiedliwość muszą zwyciężyć i że naprawdę jest to możliwe.

Spotkanie parlamentarne marszałek Sz. HołowniaSpotkanie parlamentarne 3Spotkanie parlamentarne uczestnicy