Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

We środę, 12 czerwca 2024 r., ucznennice naszej szkoły uczestniczyły w II Forum Tutoringu. Impreza podsumowywała tegoroczną edycję programu tutoringowego Uniwersytetu w Białymstoku Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca, w ramach którego na przestrzeni ostatnich miesięcy realizowano projekty naukowe pod kierunkiem naukowców i dydaktyków z UwB.

Swoje prezentacje podczas II Forum Tutoringu miały: Małgorzata Grądzka 1B, Eliza Borowska 3E i Zofia Todorczuk 3F, a poza nimi w programie tutorskim uczestniczyli: Karolina Mioduszewska, Julia Zalewska (obie 3C) i Oliwier Szymborski 1A

Dziedziny zainteresowań młodych badaczy i realizowanych projektów były naprawdę różnorodne: od kulturoznawstwa, przez socjologię i psychologię do politologii. Rezultaty badań, rozmów, wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych ankiet tutee przedstawili właśnie na II Forum Tutoringu. Z dumą dowiedzieliśmy się, że dwa z przedstawionych badań, o muzyce oraz odczuwaniu emocji, zostały przeprowadzone w naszej szkole.

Już nie możemy się doczekać kolejnych edycji programów tutorskich!

Na zdjęciu głównym: Zofia Todorczuk, Eliza Borowska i Małgorzata Grądzka oraz tutor Elizy - Pani dr Karolina Wierel.

Eliza Borowska 3E

Więcej informacji i zdjęć z II Forum Tutoringu: https://uwb.edu.pl/galeria/rok-akademicki-2023-2024/uczniowie-jako-badacze--naukowcy-i-odkrywcy-ii-forum-tutoringu-na-uniwersytecie-w-bialymstoku-17.html

Forum tutoringu E. Borowska z tutoremForum tutoringu Eliza BorowskaForum tutoringu wystapienie Z. TodorczukForum tutoringu 3Forum tutoringu 2