Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowane są różnorodne innowacje pedagogiczne skierowane do uczniów klas pierwszych i drugich. Innowacje pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania, umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zainteresowań i poszerzanie wiedzy spoza podstawy programowej, nabywanie nowych umiejętności. Innowacje realizowane będą w formie zajęć pozalekcyjnych lub w czasie lekcji z danego  przedmiotu.

  • Uczniowie klasy II D uniwersyteckiej zdobywają wiedzę na temat historii krajów anglojęzycznych. Zajęcia dodatkowe z historii będą prowadzone w języku angielskim.
  • Uczniowie klasy II G, przyrodniczej, na zajęciach z chemii pełnią funkcję asystenta nauczyciela. Razem z profesorem planują, przygotowują i wykonują doświadczenia i eksperymenty.
  • Dla uczniów klasy IH i II H – menedżerskiej stworzona została możliwość poszerzania materiału o zagadnienia z dziedziny biznesu i ekonomii. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
  • Uczniów zainteresowanych geografią zapraszamy na zajęcia umożliwiające poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej w odniesieniu do konkretnych regionów Polski, Europy, świata. Zajęcia będą realizowane metodą projektów.

Nowe innowacje pedagogiczne realizowane od roku szkolnego 2012/2013:

  • Antropologia literacka - nowe spojrzenie na problemy współczesnego człowieka.
  • Film a literatura - projekty interpretacyjne.
  • Związki języka polskiego z przedmiotami ścisłymi.