Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Trzech uczniów z klasy 3b: Konrad Czapliński, Rafał Czarnecki i Szymon Tworkowski oraz uczeń z klasy 2b1: Paweł Putra jako jedyni będą reprezentować województwo podlaskie podczas finału XXV Olimpiady Informatycznej w Warszawie.

Wszyscy są uczniami p. prof. Iwony Bujnowskiej i p. prof. Ireneusza Bujnowskiego.
Olimpijczykom i ich Mentorom serdecznie gratulujemy!